Consultatie van D-zep Alliantie Twente

Consultatie door ons multidisciplinaire team is erop gericht om grip te krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving.

Een ander doel is het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consulenten van het team zijn gespecialiseerd in dementie en zeer ernstig probleemgedrag en hebben een intensieve scholing gevolgd door een consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Zorgvuldig brengen de consulenten van het consultatieteam de situatie in kaart. Dit doen zij met een frisse blik. Na deze uitgebreide analyse komt het consutaltieteam met een advies wat kan leiden tot een werkbare oplossing voor de situatie. Het resultaat is een meer evenwichtige cliënt die wordt verzorgd door een team dat begrijpt hoe specifiek met die cliënt om te gaan.

Hoe werkt dit in de praktijk?
De consulent observeert in de huidige woonsituatie en analyseert wat in die situatie goed werkt en wat misschien anders kan. Ook spreekt de consulent met medewerkers, behandelaren en familie. Daarna wordt er een advies geformuleerd en besproken met de betrokkenen. Na het advies van de consulenten wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Consult aanvragen

Professionals van pg-afdelingen in Twente kunnen wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag, een aanmelding doen bij het consultatieteam. Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Als dat zo is, wordt een match gemaakt tussen de professional en het consultatieteam. Er wordt bekeken welke consulent de passende expertise heeft voor de aanvraag.

Mail ons consultatieteam

Wanneer komen clienten met zeer ernstig probleemgedrag in aanmerking voor consultatie?

Cliënten met dementie die Zeer ernstig probleemgedrag vertonen, zoals:

  • psychotisch gedrag
  • depressief gedrag
  • angstig gedrag
  • geagiteerd gedrag
  • apathisch gedrag

Kenmerkend is dat het zeer ernstig probleemgedrag ontwrichtend is in de huidige setting én dat:

  • het niet meer tot een acceptabel/hanteerbaar niveau terug te brengen is; 
  • het zeer ernstig probleemgedrag leidt tot onaanvaardbaar gevaar voor cliënt en/of zijn/haar omgeving;
  • professionals en naasten handelingsverlegen zijn in relatie tot het zeer ernstig probleemgedrag. Met andere woorden: ondanks zorgen in relatie tot probleemgedrag/risico op escalatie komen professionals en naasten niet tot adequaat handelen, met als gevolg dat het gedrag in stand blijft en/of verder escaleert. 

Onze Consulenten

Naomi Klaster
Naomi Klaster
Verpleegkundige
Kim Reekers-Rosink
Kim Reekers-Rosink
Verpleegkundige
Judith van den Berg-Rosink
Judith van den Berg-Rosink
Verpleegkundige
Wigarda Strampel
Wigarda Strampel
Psycholoog-NIP en Trainer Dementiezorg
Gea Boldewijn
Gea Boldewijn
Verzorgende IG
Anita de Groot
Anita de Groot
Ergotherapeut
Liselot Meutstege
Liselot Meutstege
GZ-Psycholoog
André Froklage
André Froklage
Persoonlijk begeleider PG
Manon Scheffer
Manon Scheffer
Ergotherapeut
Marjolein Wermink
Marjolein Wermink
Ergotherapeut
Jogé Reiling
Jogé Reiling
Fysiotherapeut
Muriel Littel
Muriel Littel
Verpleegkundige
Lawrence Vrugteman
Lawrence Vrugteman
Casemanager dementie

Veel gestelde vragen over mantelzorgers

Neem contact op met de huisarts wanneer u de thuissituatie niet langer vertrouwt. Hij/zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Wanneer er al professionele zorg aanwezig is, denk aan thuiszorg, kunt u ook contact opnemen met deze zorgprofessionals.

Nee, alleen professionals van PG-afdelingen in Twente kunnen, wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag, een aanmelding doen bij het consultatieteam - via e-mailadres dzep@triviummeulenbeltzorg.nl. Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet. Als dat zo is, dan wordt er bekeken welke consulent de passende expertise heeft voor de aanvraag en wordt de match gemaakt. 

Aanmeldingen voor het consultatieteam verlopen niet via familie/naasten van de cliënt. Mocht u denken dat een consultatietraject door ons team, goed zou aansluiten bij de situatie, dan kunt u dit aangeven bij de betrokken professionals van uw naaste. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. Het afstemmen van de zorg op het zeer ernstig probleemgedrag en de onderliggende oorzaak kan het gedrag voorkomen of hanteerbaar maken.

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een forse belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. 

De ondersteuning door D-zep Alliantie Twente is er op gericht om het welbevinden, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van uw naaste (zo veel als mogelijk) te verbeteren.  

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. 

Een globale inschatting is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden (van aanmelding tot follow-upgesprek).

Ja. Naasten en familie zijn onmisbaar in ons consultatietraject. Wij betrekken de sociale omgeving zoveel mogelijk. U heeft een belangrijke rol als informatiebron over de unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis en veerkracht van uw naaste. 

Wat wij bieden

Consultatie

Consultatie

Consultatie door ons multidisciplinaire team is gericht op het grip krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast is een ander en minstens zo belangrijk doel het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consultatie
Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Binnen D-zep Alliantie Twente bundelen en delen we kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De kennis die we opdoen tijdens de consulten komt ten dienste van toekomstige trajecten en willen we gebruiken om de kennis binnen de regio te vergroten.