Gespecialiseerde afdelingen

De behandeling en begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is complex en vraagt extra kennis en expertise.

Tijdelijke opname op afdeling Weidedorp

De nieuwe D-zep afdeling in Hengelo (bij TMZ-locatie Het Hof) heet ‘Weidedorp’ en is speciaal ontwikkeld en ingericht voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De afdeling heeft 16 appartementen, is prikkelarm, er is extra veel (loop)ruimte, eenpersoonskamers, vier verschillende huiskamers, grote overdekte tuinkamer en een mooie binnentuin. Op de afdeling werkt een gespecialiseerd team van zorgverleners en behandelaren met een mix van vaardigheden. Het doel is dat cliënten tijdelijk op de afdeling verblijven en met de juiste handvatten terug kunnen naar hun eigen afdeling. 

Meer weten over de afdeling? Bekijk dan de video hieronder.

Tijdelijke opname op afdeling Weidedorp

De nieuwe D-zep afdeling in Hengelo (bij TMZ-locatie Het Hof) heet ‘Weidedorp’ en is speciaal ontwikkeld en ingericht voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De afdeling heeft 16 appartementen, is prikkelarm, er is extra veel (loop)ruimte, eenpersoonskamers, vier verschillende huiskamers, grote overdekte tuinkamer en een mooie binnentuin. Op de afdeling werkt een gespecialiseerd team van zorgverleners en behandelaren met een mix van vaardigheden. Het doel is dat cliënten tijdelijk op de afdeling verblijven en met de juiste handvatten terug kunnen naar hun eigen afdeling. 

Meer weten over de afdeling? Bekijk dan deze video.

Op termijn worden gespecialiseerde afdelingen in Goor (Carintreggeland) en Enschede (Liberein) geopend. 

Methodisch

Het gaat om speciale afdelingen met een prikkelarme inrichting en gespecialiseerde teams van zorgverleners en behandelaren. Waar nu de zorg voor deze specifieke doelgroep is verspreid, kan dit straks worden geboden vanuit de afdelingen. Vanuit daar concentreren we de kennis en expertise wat de zorg voor cliënten ten goede komt.

Kortdurende opname ter observatie

De drie afdelingen zijn bedoeld voor een kortdurende opname ter observatie. Jan Willem Rotman, manager Zorg bij Carintreggeland: “We willen zorgteams ondersteunen die er echt niet meer uitkomen als het gaat om cliënten met bijvoorbeeld ernstig claimend, ontremd of agressief gedrag. Op de specialistische afdelingen wordt straks gewerkt volgens een vaste methodiek. Het doel is om met een frisse blik te observeren wat het probleemgedrag veroorzaakt en hoe dit hanteerbaar kan worden. Want zowel voor de cliënt, naasten als voor de zorgteams kan dit heel intens zijn. Het doel is dat cliënten hier tijdelijk verblijven en met de juiste handvatten terug kunnen naar de eigen afdeling.” Anne Hampsink, Clustermanager Zorg bij Liberein beaamt dit. “Met het regionale consultatieteam D-zep van onze gezamenlijke alliantie hebben we bovendien al veel ervaring opgedaan met deze specifieke doelgroep. Dat consultatieteam heeft een regionale functie en ondersteunt zorgteams van psychogeriatrische (pg-) afdelingen in heel Twente met vragen over individuele cliënten. Deze expertise kunnen we ook op de drie afdelingen weer inzetten en verder vergroten.”

REC voor Overijssel

D-zep Alliantie Twente is benoemd tot kandidaat als Regionaal ExpertiseCentrum voor Overijssel. In 2024 worden de nieuwe afdelingen gevisiteerd en daaruit volgt het besluit of D-zep Alliantie Twente definitief de REC status krijgt (waarbij ‘kandidaat’ komt te vervallen). Alle aanbieders voor de zorg voor de doelgroep D-zep hebben zich georganiseerd in het landelijke D-zep netwerk.

Veel gestelde vragen over gespecialiseerde afdeling

De D-zep afdelingen zijn speciaal ontwikkeld en ingericht voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De afdelingen zijn prikkelarm. Op de afdelingen werken gespecialiseerde teams van zorgverleners en behandelaren met een mix van vaardigheden.

Tijdelijke opname op de D-zep afdeling valt onder Wlz zorg, gefinancierd door het zorgkantoor Menzis. Dus geen zorgverzekeringswet. Het maakt dus niet uit waar de cliënt verzekerd is.

Dat is per cliënt verschillend. Het doel is dat cliënten tijdelijk op de afdeling verblijven en met de juiste handvatten voor het zorg- en behandelteam terug kunnen naar hun eigen afdeling.

Wanneer de problematiek passend is bij de doelgroep definitie, is er een indicatie voor het zorg- en behandelaanbod van D-zep Alliantie. Dit gaat zowel over consultatie als over (tijdelijke) opname. Het is altijd onze intentie om een aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maar voor een goede beoordeling is het noodzakelijk om alle gevraagde informatie te hebben. Neem altijd contact op met D-zep Alliantie Twente, zodat we samen kunnen kijken welke zorg het best passend is.  

Ja, dit is mogelijk. Het kernteam van D-zep Alliantie Twente beoordeelt of opname op onze tijdelijke interventieafdeling het best passend is. Voorwaarde is dan wel dat er een indicatie met behandelcomponent aanwezig is.