Gespecialiseerde afdelingen

De behandeling en begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is complex en vraagt extra kennis en expertise.

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor het opzetten van drie afdelingen met specialistische zorg voor cliënten met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag. Vanuit ‘D-ZEP Alliantie Twente’ komt er binnen elke organisatie (Carintreggeland, Liberein en TMZ) één gespecialiseerde afdeling voor cliënten met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag. Marie-Louise Engbers, regiomanager bij TriviumMeulenbeltZorg vertelt: “Deze afdelingen moeten aan veel eisen voldoen en specifiek aangepast zijn aan de doelgroep.

Het gaat om speciale afdelingen met een prikkelarme inrichting en gespecialiseerde teams van zorgverleners en behandelaren. Waar nu de zorg voor deze specifieke doelgroep is verspreid, kunnen we dit straks bieden vanuit de afdelingen. Vanuit daar concentreren we de kennis en expertise wat de zorg voor cliënten ten goede komt.”

Methodisch

De drie afdelingen zijn bedoeld voor een kortdurende opname ter observatie. Jan Willem Rotman, manager Zorg bij Carintreggeland: “We willen zorgteams ondersteunen die er echt niet meer uitkomen als het gaat om cliënten met bijvoorbeeld ernstig claimend, ontremd of agressief gedrag. Op de specialistische afdelingen wordt straks gewerkt volgens een vaste methodiek. Het doel is om met een frisse blik te observeren wat het probleemgedrag veroorzaakt en hoe dit hanteerbaar kan worden. Want zowel voor de cliënt, naasten als voor de zorgteams kan dit heel intens zijn. Het doel is dat cliënten hier tijdelijk verblijven en met de juiste handvatten terug kunnen naar de eigen afdeling.” Anne Hampsink, Clustermanager Zorg bij Liberein beaamt dit. “Met het regionale consultatieteam D-ZEP van onze gezamenlijke alliantie hebben we bovendien al veel ervaring opgedaan met deze specifieke doelgroep. Dat consultatieteam heeft een regionale functie en ondersteunt zorgteams van psychogeriatrische (pg-) afdelingen in heel Twente met vragen over individuele cliënten. Deze expertise kunnen we ook op de drie afdelingen weer inzetten en verder vergroten.”

Eind 2023 operationeel

Vanuit D-ZEP Alliantie Twente is er al deels zicht op welke afdelingen worden ingericht voor deze specifieke doelgroep. In Hengelo komen er 16 plekken op de begane grond van de nieuwe vleugel die naast TMZ-locatie Het Hof wordt gebouwd. Carintreggeland oriënteert zich op een geschikte afdeling voor 12 cliënten. De definitieve interne besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden, maar bevindt zich in een afrondende fase. Liberein ontwikkelt een afdeling voor 12-16 cliënten op de locatie Bruggerbosch in Enschede. In totaal gaat het dus om 44 plekken. Het streven is dat alle drie de afdelingen eind 2023 in gebruik genomen kunnen worden. Cliënten aanmelden voor de afdelingen van D-ZEP Alliantie Twente is nu nog niet mogelijk (naar schatting vanaf medio 2023). Zorgteams uit heel Twente kunnen al wel gebruik maken van het regionale consultatieteam van D-ZEP Alliantie Twente. In 2024 worden de nieuwe afdelingen gevisiteerd en daaruit volgt het besluit of D-ZEP Alliantie Twente definitief de REC status krijgt (waarbij ‘kandidaat’ komt te vervallen). Alle aanbieders voor de zorg voor de doelgroep D-ZEP hebben zich georganiseerd in het landelijke D-ZEP netwerk.


REC voor Overijssel

Met succes hebben we (Carintreggeland, Liberein en TMZ) de krachten, kennis en expertise gebundeld en zijn onder de naam ‘D-ZEP Alliantie Twente’ benoemd tot kandidaat als Regionaal ExpertiseCentrum voor Overijssel. Op drie locaties/afdelingen gaan we vanaf 2023 gespecialiseerde zorg bieden aan cliënten met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag.