Experts in dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Wij zijn d-zep alliantie twente

D-ZEP Alliantie Twente is een regionaal expertisecollectief met specialistische kennis waar het gaat om mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag. Binnen D-ZEP Alliantie Twente werken Carintreggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg intensief samen met betrekking tot het begrijpen van zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie. 

Wat wij bieden

Consultatie

Consultatie

Consultatie door ons multidisciplinaire team is gericht op het grip krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast is een ander en minstens zo belangrijk doel het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consultatie
Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Binnen D-ZEP Alliantie Twente bundelen en delen we kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De kennis die we opdoen tijdens de consulten komt ten dienste van toekomstige trajecten en willen we gebruiken om de kennis binnen de regio te vergroten.

Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers is een familielid of naaste met dementie een grote zorg. Deze zorg wordt nog veel groter wanneer het familielid of de naaste zeer ernstig probleemgedrag laat zien.

Neem contact op met de huisarts wanneer u de thuissituatie niet langer vertrouwt. Hij/zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Wanneer er al professionele zorg aanwezig is, denk aan thuiszorg, kunt u ook contact opnemen met deze zorgprofessionals.

Nee, alleen professionals van PG-afdelingen in Twente kunnen, wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag, een aanmelding doen bij het consultatieteam - via e-mailadres dzep@triviummeulenbeltzorg.nl. Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet. Als dat zo is, dan wordt er bekeken welke consulent de passende expertise heeft voor de aanvraag en wordt de match gemaakt. 

Aanmeldingen voor het consultatieteam verlopen niet via familie/naasten van de cliënt. Mocht u denken dat een consultatietraject door ons team, goed zou aansluiten bij de situatie, dan kunt u dit aangeven bij de betrokken professionals van uw naaste. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. Het afstemmen van de zorg op het zeer ernstig probleemgedrag en de onderliggende oorzaak kan het gedrag voorkomen of hanteerbaar maken.

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een forse belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. 

De ondersteuning door D-ZEP Alliantie Twente is er op gericht om het welbevinden, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van uw naaste (zo veel als mogelijk) te verbeteren.  

Werken voor D-ZEP Alliantie Twente?

Bekijk hieronder de vacatures.

MBO Verpleegkundige die toe is aan verdieping. D-ZEP, regio Hengelo. Bekijk hier de vacature.

Verzorgende IG die probleemgedrag weet te duiden. D-ZEP, regio Hengelo. Bekijk hier de vacature.

Coördinerend begeleider welzijn met focus op welbevinden. D-ZEP, regio Hengelo. Bekijk hier de vacature.

Persoonlijk begeleider met ander blikveld op gedrag. D-ZEP, regio Hengelo. Bekijk hier de vacature.