Experts in dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Wij zijn D-zep alliantie twente

D-zep Alliantie Twente is een regionaal expertisecollectief met specialistische kennis waar het gaat om mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag. Binnen D-zep Alliantie Twente werken Carintreggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg intensief samen met betrekking tot het begrijpen van zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie. 

Wat wij bieden

Consultatie

Consultatie

Consultatie door ons multidisciplinaire team is gericht op het grip krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast is een ander en minstens zo belangrijk doel het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consultatie
Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Binnen D-zep Alliantie Twente bundelen en delen we kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De kennis die we opdoen tijdens de consulten komt ten dienste van toekomstige trajecten en willen we gebruiken om de kennis binnen de regio te vergroten.

Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers is een familielid of naaste met dementie een grote zorg. Deze zorg wordt nog veel groter wanneer het familielid of de naaste zeer ernstig probleemgedrag laat zien.

Neem contact op met de huisarts wanneer u de thuissituatie niet langer vertrouwt. Hij/zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Wanneer er al professionele zorg aanwezig is, denk aan thuiszorg, kunt u ook contact opnemen met deze zorgprofessionals.

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. Het afstemmen van de zorg op het zeer ernstig probleemgedrag en de onderliggende oorzaak kan het gedrag voorkomen of hanteerbaar maken.

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een forse belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. 

De ondersteuning door D-zep Alliantie Twente is er op gericht om het welbevinden, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van uw naaste (zo veel als mogelijk) te verbeteren.  

Nee, alleen professionals kunnen een aanmelding doen voor een consultatietraject. Denk u dat uw naaste geschikt is? Dan kunt u dit aangeven bij de zorgprofessionals van uw naaste. 

Ja. Naasten en familie zijn onmisbaar. Wij betrekken de sociale omgeving zoveel mogelijk. U heeft een belangrijke rol als informatiebron over de unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis en veerkracht van uw naaste. 

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2024
donderdag 27 juni 2024

Nieuwsbrief juni 2024

Consulent André aan het woord
woensdag 19 juni 2024

Consulent André aan het woord
“Wacht niet te lang met een hulpvraag”

Tijdelijk verblijf op specialistische D-zep afdeling Weidedorp
woensdag 19 juni 2024

Tijdelijk verblijf op specialistische D-zep afdeling Weidedorp
“We willen de beste zorg voor onze zus”

Nieuwsbrief maart 2024
vrijdag 29 maart 2024

Nieuwsbrief maart 2024

Werken voor D-ZEP Alliantie Twente?

Kijk dan hier voor de vacatures.