Informatie voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers is een familielid of naaste met dementie een grote zorg. Deze zorg wordt nog veel groter wanneer het familielid of de naaste zeer ernstig probleemgedrag laat zien.

Probleemgedrag komt bij ongeveer 80% van de cliënten wonend in de psychogeriatrische verpleeghuizen op enig moment voor. Bij een klein deel van deze cliënten gaat het om zeer ernstig probleemgedrag dat zich op verschillende manieren kan uiten.

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een ernstige belemmering voor optimaal functioneren. Het belemmert het gevoel van welbevinden en de kwaliteit van leven is verminderd.

Uw zorgprofessional is het eerste contact

Het eerste contact met D-zep Alliantie Twente verloopt via uw zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg van uw familielid. Maakt u zich zorgen over uw naaste? Neem dan contact op met uw zorgprofessional en bespreek samen de situatie. 

Wanneer een consultatietraject wordt ingezet, wordt u hier als familie of naaste van de cliënt ook bij betrokken. De zorgprofessionals zullen u hierover informeren.

Veel gestelde vragen over mantelzorgers

Neem contact op met de huisarts wanneer u de thuissituatie niet langer vertrouwt. Hij/zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Wanneer er al professionele zorg aanwezig is, denk aan thuiszorg, kunt u ook contact opnemen met deze zorgprofessionals.

Nee, alleen professionals kunnen een aanmelding doen voor een consultatietraject. Denk u dat uw naaste geschikt is? Dan kunt u dit aangeven bij de zorgprofessionals van uw naaste. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. Het afstemmen van de zorg op het zeer ernstig probleemgedrag en de onderliggende oorzaak kan het gedrag voorkomen of hanteerbaar maken.

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een forse belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. 

De ondersteuning door D-zep Alliantie Twente is er op gericht om het welbevinden, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van uw naaste (zo veel als mogelijk) te verbeteren.  

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. 

Een globale inschatting is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden. 

Ja. Naasten en familie zijn onmisbaar in ons consultatietraject. Wij betrekken de sociale omgeving zoveel mogelijk. U heeft een belangrijke rol als informatiebron over de unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis en veerkracht van uw naaste.