Nieuws

Het laatste nieuws van D-zep Alliantie Twente.

Consulent André aan het woord

“Wacht niet te lang met een hulpvraag”

Wednesday, June 19, 2024

Consulent André aan het woord

Het consultatieteam van D-zep Alliantie Twente biedt waardevolle ondersteuning aan zorgteams van verpleegafdelingen die vastlopen met cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep). "Wij ondersteunen zorgteams die al van alles hebben geprobeerd om de situatie zelf op te lossen", vertelt André Froklage, consulent bij het regionale consultatieteam. "Met een frisse blik kijken wij mee wat we voor de cliënt en de betrokkenen kunnen betekenen. Soms wachten teams te lang voordat ze ons inschakelen. Blijf niet eindeloos proberen; de zorg is complexer geworden en hulp vragen is geen falen. Wij komen niet om de les te lezen, maar juist om samen te kijken wat we nog kunnen betekenen."

Het consultatieteam wordt vaak ingeschakeld via een psycholoog, in overleg met de behandelaar en de leidinggevende van een zorgteam. Daarna wordt de aanvraag gekoppeld aan twee consulenten die de hulpvraag het beste kunnen ondersteunen. "Wij gaan eerst in gesprek met het zorgteam", legt André uit. "We luisteren en stellen vragen. Vervolgens gaan we in gesprek met de betrokken disciplines en met naasten van de cliënt. We verzamelen informatie en observeren de situatie met de cliënt en het team een aantal uren.”

Mogelijke oorzaak
De oorzaken van zeer ernstig probleemgedrag kunnen divers zijn. "De overgang van de thuissituatie naar een verpleeghuis kan bijvoorbeeld veel triggeren bij een cliënt en het gevoel van veiligheid wegnemen," aldus André. "Het kan ook door het ziekteproces of andere oorzaken komen. We kijken naar de hulpvraag van het team en waar zij mee geholpen kunnen worden. Waar nodig sparren we met andere consulenten uit het team of met collega’s van D-zep afdeling Weidedorp in Hengelo. Op basis van de analyse komen we tot een advies. Soms is er geen oplossing voor handen. Dan heeft het team alles al geprobeerd en kun je - gezien het ziektebeeld en karakteristiek van de cliënt - niet veel aan de situatie veranderen. Gelukkig zijn er meestal wel ideeën waar het zorgteam mee aan de slag kan."

Wanneer is een traject geslaagd?
Een traject is voor André geslaagd wanneer het zorgteam tijdens het adviesgesprek aanknopingspunten ziet om met de adviezen aan de slag te gaan. "Wanneer zorgprofessionals onderling al in overleg gaan over de uitwerking en nieuwe interventies bedenken tijdens het adviesgesprek. Het is fijn om in mijn rol als gedragsconsulent iets terug te kunnen geven waar het team mee verder kan. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het team zich gehoord heeft gevoeld."

Kosteloos consultatietraject in 2024
In 2024 is het consultatietraject kosteloos. Dit biedt zorgteams gelegenheid om de expertise van het consultatieteam in te schakelen en samen te werken aan het verbeteren van de zorg voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag.